Skip to main content

Burs Fonu

Burs Fonu

Bursiyer ve Bağışçı Politikalarımız  

  • Kültür Koleji Vakfı Burs Fonu 
  • Vakfın Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre (Madde 9) bursların kaynağını, Vakfın kişi ve kurumlardan bu amaçla alacağı bağışlar ile Vakıf gelirlerinden bu amaca tahsis edilecek diğer fonlar oluşturur. 

Vakfımızın Burs Fonuna Katkıda Bulunan Bağışçılarımız; 

  • Burs fonuna katkıda bulunanlar aday öğrencilerden bir veya birkaçının eğitimini üstlenip aylık-yıllık katkıda bulunabilir.
  • Bir defaya mahsus olarak katkıda bulunabilir. 
  • Burs fonuna katkıda bulunanlar ve katkı tutarları ile burs verilen öğrenci sayıları her yıl Vakıf üyelerine duyurulur.
  • Burs fonuna en az 5 öğrencinin tüm okul dönemi eğitim giderini kapsayacak ölçüde bağışta bulunanlar adına özel burs fonu tesis edilebilir.
  • Burs fonuna bağış yapacak hayırseverler, istemeleri halinde burs verilecek öğrenciyi kendileri belirlemek üzere şartlı bağışta bulunabilirler.