Skip to main content

Vakıf Burslarımız

Vakıf Burslarımız

Eğitim Bursu

  • Kültür Koleji İlköğretim Okulu 8. sınıflarından diploma notuna göre (Eşitlik halinde öğrencilerin SBS sonuçları dikkate alınır.),
  • Okul 1.,2.,3.,4.,5.’lerine Kültür Koleji Liselerini asil listeden kazanmış olmaları ve devam etmeleri halinde Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlarda eğitim bursu verilir.

İlk 3000 Bursu 

  • Özel Okullar Sınavı sonuçlarına göre Türkiye genelinde ilk 3000 derecesinde yer alan öğrencilerden puan sırasına göre Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda öğrenciye burs verilir.

Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Sonuçları / Kültür Fen Lisesi’nde,

  • OKS-MF (Matematik-Fen) puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000 arasında yer alan adaylardan puan sırasına göre, 
  • Kültür Liseleri ve Fen Liseleri ileri sınıf öğrencilerinden dönem sonu başarı puan ortalaması yüksek olan adayların arasından puan sırasına göre Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda öğrenciye burs verilir.

Üniversite Sınav Başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre alanlarında ilk 1000 arasında yer alan ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesini tercih eden adaylardan, puan sırasına göre T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi ve Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek sayıda öğrenciye burs verilir. Burs tahsisinde Kültür Koleji mezunlarına öncelik verilir.

Yurt Dışı Lisans, Lisansüstü ve Doktora Başarısı

Yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin burs talepleri; eğitim ücretlerinin kısmen veya tamamen karşılanması, burs tutarlarının karşılıksız veya kredili veya mecburi hizmet koşullu olması hususları yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir.