Skip to main content

2020-21 Bursları

Kültür Koleji Vakfı 2020 -21 öğretim yılında 14 öğrenciye 600.000.-TL karşılıksız öğrenim bursu verilmiştir. Aynı dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle ayrıca 32 öğrenciye 500.000,-TL karşılıksız burs ve çeşitli yardımlar yapılmıştır.